Kinder- en partneralimentatie

alimentatie
Contact opnemenKosten

Alimentatie

Veel mensen hebben problemen en/of conflicten over partner- en/of kinderalimentatie.

Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud aan de minst draagkrachtige ex-partner (partneralimentatie) of aan de andere ouder voor een kind dan wel rechtstreeks aan een kind (kinderalimentatie). Blijken onderlinge afspraken over de hoogte ervan niet mogelijk, ook niet via een mediator of advocaat, dan kan de rechter worden verzocht het alimentatiebedrag vast te stellen.
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt in beginsel betaald aan de ouder bij wie het kind/de kinderen gaat/gaan wonen na de scheiding (hoofdverblijf). Kinderalimentatie gaat vóór partneralimentatie. Als eerste moet dus worden vastgesteld of er kinderalimentatie betaald kan worden. De hoogte ervan wordt in principe berekend aan de hand van de inkomensgegevens van de ouders en conform de alimentatierichtlijnen, opgesteld door de Werkgroep Alimentatienormen (www.tremanormen.nl).
Kinderalimentatie eindigt in beginsel wanneer het kind 21 jaar wordt, tenzij anders wordt afgesproken. Kinderalimentatie is sinds 01-01-2015 niet meer fiscaal aftrekbaar. De minimaal verschuldigde kinderalimentatie bedraagt € 25,– per kind per maand.

Partneralimentatie

Partneralimentatie kan verschuldigd zijn, indien er sprake is van behoefte aan deze financiële bijdrage bij de alimentatiegerechtigde en draagkracht bij de alimentatieplichtige. Partneralimentatie is voor de ontvanger fiscaal belast en voor de betaler fiscaal aftrekbaar.
Voor het berekenen van de hoogte van de partneralimentatie zijn verschillende rekensystemen beschikbaar. De uitkomst ervan staat en valt bij de input van cijfers in het berekeningsprogramma. Het is voor u dus van belang om u goed te laten voorlichten door een deskundige, zodat de invoer van cijfers juist gebeurt. Dat geldt met name voor ondernemers. Voor de berekening van de door hen verschuldigde partneralimentatie moet immers meestal gebruik worden gemaakt van de jaarrekeningen van hun bedrijf.
Wijziging van partneralimentatie is altijd mogelijk. Of het ook zinvol voor u is (wegen de baten op tegen de kosten) zoeken wij graag voor u uit.
Uit het bovenstaande blijkt dat het voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde van groot belang is om zich goed te laten voorlichten en adviseren. Indien een onderlinge regeling niet mogelijk blijkt, kan de rechter verzocht worden om een uitspraak te doen. Wij staan u in beide gevallen graag bij.

Kinderalimentatie in geval van co-ouderschap

Co-ouderschap is geen wettelijke term. De term is in de praktijk ontstaan om aan te geven dat de kinderen (bijna) evenveel tijd doorbrengen bij beide ouders. Het is echter een misvatting te denken dat er dan geen kinderalimentatie behoeft te worden betaald. Indien de inkomens van de ouders verschillen, zal er altijd wel een kinderalimentatie verschuldigd zijn door de meestverdienende ouder.
Meestal draagt iedere ouder de verblijfskosten als de kinderen bij hem of haar verblijven. De overige kosten zoals voor sport, school, muziek, abonnementen, hobby, kleding, fietsen e.d. (de zogenaamde verblijfsoverstijgende kosten), moeten nog naar draagkracht tussen de ouders worden verdeeld.

Vaststellen hoogte alimentatie

Hiervoor worden veelal de door de rechters ontwikkelde alimentatienormen gehanteerd (zie rapport alimentatienormen, ook wel Tremarapport, op www.rechtspraak.nl). De rechter mag gemotiveerd afwijken van deze alimentatienormen, die geen recht zijn, maar een hulpmiddel.

Jaarlijkse verhoging alimentatie (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit is wettelijk geregeld en wordt alimentatie-indexering genoemd. Jaarlijks stelt de overheid in november het percentage vast waarmee de bedragen voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar wijzigen.

LBIO en NLAI

Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet, dan kunt u via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) of het NLAI (Nationaal Loket Alimentatie Inning) de verschuldigde alimentatie laten innen.

Neem Contact op

Spreekt ons kantoor ook u aan, aarzel niet een afspraak met ons te maken om uw probleem aan ons voor te leggen. Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek, waarin wij bespreken of en hoe wij u kunnen helpen, is altijd mogelijk. Dit hoeft vaak niet langer dan een half uur te duren. Buiten kantooruren zijn wij eventueel ook beschikbaar.

En indien nodig, dan maken wij binnen 24 uur een afspraak.

Oosteinde 237,
2271 EG Voorburg,
Nederland (NL)

Tel: +31 (0)70 335 10 13

[email protected]

Bekijk Routebeschrijving

Wij zijn gevestigd aan het Oosteinde 237 in Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg, regio Den Haag. Wij zijn zowel vanaf de snelweg (A4, afslag Leidschendam-Voorburg) als vanuit het centrum van Den Haag makkelijk bereikbaar met in de zeer nabije omgeving genoeg gratis parkeergelegenheid. Het ‘tunneltracé’ van de N14 bij Leidschendam is slechts een paar minuten rijden. Het station Voorburg (incl. Randstadrail) ligt naast ons kantoor. De HTM-bussen 45 en 46 stoppen voor de deur.

Bekijk hier de locatie op Google Maps.

Van den Bout advocaten & mediators zijn LID VAN
advocatenorde Mediators federatie
High Trust Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
FJR verder online